Không chỉ AAG, cáp quang biển APG cũng đang gặp sự cố. Internet chậm trông thấy! Hôm nay, một nhà cung cấp dịch vụ Internet...