Chào bạn!

HostUpFiles.com - Dịch vụ lưu trữ dữ liệu hoàn toàn miễn phí

HostUpFiles sử dụng hệ thống máy chủ của hiện đại, áp dụng kỹ thuật điện toán đám mây để lưu trữ tập tin. Tập tin tải lên được mã hóa và lưu trữ miễn phí không giới hạn dung lượng, Tệp tải lên không bị nén hoặc thay đổi. Tệp tải xuống tốc độ nhanh nhất từ máy chủ của chúng tôi.

Không giới hạn dung lượng lưu trữ

Tập tin được lưu trữ vĩnh viễn

Dung lượng tải lên tối đa 10Gb mỗi file

Không giới hạn băng thông

Tốc độ tải xuống không giới hạn

Upload - Download

Liên hệ hỗ trợ

Điện thoại:

Mail: [email protected]